zachovna stomatologia

Zubný kaz bol kedysi zriedkavé ochorenie tvrdých zubných tkanív, no s narastajúcou konzumáciou cukru jeho výskyt rapídne stúpa. V dutine ústnej jestvuje okolo 500 druhov baktérii, ktorým cukor doslova ,,dáva život,,.

Avšak správne mechanické čistenie a používanie správnej techniky, ako aj dôkladné vyšetrenie a profesionálna ústna hygiena aspoň raz do roka, môžu úspešne zabrániť vzniku alebo šíreniu zubného kazu.

Na našej ambulancii ponúkame predovšetkým včasnú diagnostiku kazu. Kladieme dôraz hlavne na to, aby zubný kaz ani nevznikol a v prípade, že už vznikol, zabezpečíme jeho citlivé a dôkladné odstránenie a ošetrenie defektov materiálmi indikovanými každému pacientovi individuálne podľa rozsahu defektu.

Amalgámová výplň

Amalgám je síce najstarší, ale stále používaný materiál v zadnej časti chrupu. Má veľmi dobrú mechanickú odolnosť a dokáže plnohodnotne nahradiť chýbajúce tkanivá zuba. Nevýhodou sú jeho farebné vlastnosti, pretože má striebornú farbu a dobu tuhnutia aspoň 2hodiny po aplikácii, čo pre pacienta znamená vydržať 2 hodiny nejesť.

Fotokompozitná výplň (biela výplň)

Ide o vysokoestetický materiál, ktorý sa svojimi mechanickými vlastnosťami vyrovnáva starším amalgámovým výplniam. Môže sa použiť pre nahrádzanie malých defektov, ako aj väčších dostavieb chýbajúcich častí zuba. Tento materiál tuhne UV svetlom, čo je výhoda, lebo pacient sa môže ihneď po ošetrení najesť.

Skloionomérna výplň (biela výplň)

Skloionoméry sú cementy, ktoré majú oproti spomínaným výplniam tú výhodu, že uvoľňujú fluoridové ióny a tým prispievajú k zníženiu citlivosti po preparácii, či remineralizácii skloviny. Môže ísť o chemicky tuhnúce alebo svetlom (UV) tuhnúce materiály.

Pečatenie

U našich menších pacientov predchádzame vzniku kazu v zubných ryhách už po prerezaní trvalých zúbkov. Tie poriadne vyčistíme a ,,zapečatíme,, výplňovým materiálom, ktorý ryhy dostatočne ochráni pretože zatečie rovnomerne do všetkých miest, kde sa neskôr môžu baktérie schovávať.