esteticka stomatologia

Nahrádzaním jedného, alebo viacerých zubov po ich strate sa zaoberá protetická stomatológia. Jej cieľom je obnoviť funkčné a estetické vlastnosti jednotlivých alebo viacerých zubov a niekedy až celého chrupu. Chrup je komplexný systém v rámci ktorého sa jednotlivé súčasti vzájomne ovplyvňujú. Strata alebo rozsiahly defekt jedného zuba môže mať za následok stratu alebo oslabenie ďalších zubov a pod. Preto chýbanie, či rozsiahle poškodenie žiadneho zuba netreba podceniť!
Podľa rozsahu defektu a počtu chýbajúcich zubov rozoznávame a na našej ambulancii zhotovujeme:

A. ZUBNÉ KORUNKY
B. FIXNÉ MOSTÍKY
C. ČIASTOČNE SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY
D. CELKOVÉ SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY
E. PODPORETÉ NÁHRADY
F. ESTETICKÉ FAZETY
G. ZUBNÉ DLAHY

ZUBNÉ KORUNKY

Sú umelým plášťom, ktorý nahrádza stratenú časť zuba. Najčastejšie sa korunkovými náhradami ošetrujú zuby, kde pre rozsah poškodenia zubných tkanív nie je možné ošetrenie klasickou výplňovou terapiou. Keďže je ich výsledný efekt nielen lepší estetický vzhľad, no aj celkové spevnenie zuba, za určitých okolností nimi spevňujeme endodonticky ošetrený zub.
Korunky sú pevne fixované k vopred vhodne upravenému povrchu Vášho vlastného zuba. Nedajú sa z úst vyberať.

FIXNÉ MOSTÍKY

Pokiaľ Vám zub úplne chýba, jednou z možností je jeho nahradenie prostredníctvom laborantom vytvarovaného zuba a jeho ukotvením o zuby susediace. Takýto vymodelovaný zub označujeme ako ,,medzičlen,, a je spojený s korunkou, ktorá sa fixuje na zub susediaci s miestom defektu. Našťastie dnešná stomatológia umožňuje ukotvenie medzičlenov aj menej invazívnymi metódami ako brúsením zubov pred, či za medzerou a ich ošetrením korunkami.
Niekedy možno využiť iné retenčné zariadenia pomocou ktorých je medzičlen vhodným materiálom k zostatkovému chrupu fixovaný. Dôležitá je vždy správna indikácia a zhodnotenie zhryzu pacienta. Vždy však volíme metódy menej invazívne s cieľom čo najmenej poškodiť zostatkový chrup, no zároveň dostatočne chýbajúci zub nahradiť. Fixný mostík je ako v predchádzajúcom prípade pevne fixovaný a nedá sa z úst vyberať.

ČIASTOČNE SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY

Čiastočne snímateľné náhrady nahrádzajú medzery vzniknuté po strate väčšieho počtu zubov. Čiastočné sa nazývajú preto, lebo sa žuvací tlak prostredníctvom nich prenáša čiastočne cez zostatkový chrup a čiastočne cez ďasno až na kosť. Pozostávajú z časti, ktorá nahrádza stratené zuby a z retenčných zariadení prostredníctvom ktorých protéza drží v ústach. Pacient si môže protézu z úst vybrať.

CELKOVÉ SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY

Celkové náhrady nahrádzajú celé zuboradie. Žuvací tlak prenášajú cez ďasno až na kosť v celom rozsahu. Môžu byť horné, alebo dolné. Dajú sa z úst vyberať.

PODOPRETÉ NÁHRADY

Podopreté náhrady nahrádzajú chýbajúce zuboradie v celom rozsahu ako celkové náhrady, no využívajú možnosť kotviacich zariadení, ktoré sú súčasťou dna protézy a pacientových úst. Jednou z možností je podoprieť náhradu na vhodne ošetrené ojedinelé zuby, ktoré má význam ošetriť, alebo prostredníctvom implantátov. Najčastejšie sú zhotovované práve dolné podopreté náhrady pre zlepšenie ich nosenia.

ESTETICKÉ FAZETY

Estetické fazety sú tenké plôšky, ktoré sa vhodným materiálom pevne fixujú k zubnému povrchu. Môžu byť keramické, živicové, živicové spevňované keramikou a pod.
Ich výhodou je potreba minimálnej preparácie v porovnaní so zubnými korunkami, kedy sa pre priestor plášťa budúcej korunky musí obrúsiť celý zub. Tu stačí iba malá príprava povrchu a zábrus zuba pred ich následnou aplikáciou.
Používajú sa ako estetické riešenie nevhodného postavenia zubov, neodstrániteľných zubných pigmentov a pod.
Nie sú indikované u každého a ako všetko aj estetické fazety majú svoje obmedzenia.

ZUBNÉ DLAHY

Zubné dlahy sa najčastejšie zhotovujú pacientom pre úľavu od bolestí temporomandibulárneho kĺbu. Prostredníctvom zvýšenia zhryzu sa oddiali kĺbna hlavica od kĺbnej jamky a tkanivá môžu zregenerovať. Sú tak isto vhodné pre pacientov, ktorí škrípu zubami, alebo vykonávajú iné nevedomé pohyby, či už cez deň, alebo v spánku.