Preventivna prehliadka

Preventívna starostlivosť o pacienta má cieľ predísť chorobám a je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou stomatológie. Dôkladná a správna preventívna prehliadka zubným lekárom je rovnako dôležitá ako precízne ošetrenie pacienta. Na našej ambulancii dbáme na dôkladnosť už pri vstupnom vyšetrení, ako aj neskôr pri pravidelných preventívnych prehliadkach a návštevách pacienta. Čím precíznejšie vyšetrenie je, tým menšie je riziko vzniku nežiadúcich stavov a ich komplikácii v dutine ústnej. Naším cieľom je eliminácia samotnej potreby ošetrenia správnou edukáciou našich pacientov v oblasti domácej starostlivosti o dutinu ústnu. Pravdou je, že najväčší úsmev na tvári pacienta nevyčarí nič iné ako informácia, že nič nemusíme vŕtať.

Z čoho by mala pozostávať správna preventívna starostlivosť u stomatológa?

Dutina ústna je začiatkom tráviaceho traktu človeka. Ide o komplexný orgán tvorený nielen zo zubov, ale aj z početného množstva tkanív, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vplývajú na celkovú funkciu tohto zložitého systému.

Dôkladné stomatologické vyšetrenie by sa teda nemalo sústrediť len na zuby. Na našej ambulancii ho tvorí:
A: VYŠETRENIE SLIZNICE
B: VYŠETRENIE PARODONTU
C: VYŠETRENIE CHRUPU
D. VYŠETRENIE TEMPOROMANDIBULÁRNEHO KĹBU
E. INFORMÁCIA O CELKOVOM STAVE PACIENTA

VYŠETRENIE SLIZNICE

Výskyt slizničných ochorení žiaľ v súčasnej dobe zaznamenal prudký vzostup. Často ide o ochorenia zápalového charakteru, no narastá aj výskyt tzv. predrakovinových a rakovinových lézii.
Iba ich aktívnym vyhľadávaním a dôkladným vyšetrením môžeme zabrániť ich vzniku, prípadne šíreniu, a tým predísť vážnejším komplikáciám týchto ochorení.

1. Zápalové ochorenia sliznice dutiny ústnej

Zápal sliznice – stomatitída vzniká z rozličných príčin a jej prejavy môžu byť rôzne.
Príčin zápalov je mnoho. Najčastejšími sú však zápaly spôsobené infekciou baktériami (stafylokoky, streptokoky), vírusmi(herpes simplex, herpes zoster), či plesňami(candida).
Každá nepovšimnutá a neliečená akútna infekcia môže prejsť do chronického štádia a byť len krôčik od vzniku rakoviny v dutine ústnej. Medzi zápaly radíme aj skupinu tzv. neinfekčných zápalov, ktoré vznikajú ako následok nedostatočnej výživy, alergie, hormonálnej nerovnováhy pacienta, či celkových ochorení ako sú DNA, cukrovka, problémy s pečeňou, pankreasom, nedostatok železa, vysoký krvný tlak a nedostatočná činnosť imunitného systému.
V neposlednom rade môže zápal vyvolať aj nedostatočná hygiena pacienta a zápalové ložiská zubov. Ako príznaky sa môžu objaviť povrchové začervenania, opuch, pľuzgieriky, vriedky (afty), hnisavé ložiská (povlaky, abscesy) až nekroticky zmenené tkanivo v neskorších štádiách. Všetky prejavy bývajú sprevádzané subjektívnymi pocitmi pacienta, ktorými sú: bolestivosť, pálenie, zvýšené ,alebo znížené slinenie a zápach z úst.

2. Rakovina sliznice dutiny ústnej

Ide o jednu z mála druhov rakoviny, u ktorej sa lekárom za posledné desaťročie nepodarila znížiť úmrtnosť. Dôvodom je práve neskorá diagnostika. Štatisticky pribudne na Slovensku ročne 1000 prípadov a 60-70% z nich je diagnostikovaných už v neskorom štádiu.
Ide o ochorenie, ktoré môže postihnúť skutočne každého. Základom úspechu je včasné odhalenie, a preto by mala byť onkologická prehliadka rutinnou súčasťou preventívneho stomatologického vyšetrenia.
Príčiny vzniku rakoviny sú rôzne. Najčastejšími sú genetika, fajčenie, časté užívanie alkoholických nápojov, chronické mechanické dráždenie ako napríklad dráždenie nedôkladne zhotovenými náhradami v dutine ústnej, alebo zlozvyky ako kúsanie pier, či jazyka. Príčinou však býva aj vírusová infekcia ľudským papilomavírusom ( HPV – z angl. Human papillomavirus), nedostatočná starostlivosť o hygienu dutiny ústnej a stravovacie návyky (príliš horúce, korenisté jedlá).

VYŠETRENIE PARODONTU

Čo je to parodont? Parodont je závesný aparát zuba tvorený ďasnami, periodontálnymi ligamentami, kosťou alveolu v ktorom sa zub nachádza a cementom na povrchu zubného koreňa.

Do skupiny ochorení parodontu patrí veľké množstvo akútnych a chronických stavov, ktoré sú v zubnom lekárstve stále aktuálnym problémom. Ich buď primárnymi alebo sprievodnými prejavmi sú tzv.: zápaly ďasien – gingivitídy, oslabenie periodontálnych ligament , či celej kosti prejavujúce sa ústupom ďasien, zvýšenou citlivosťou, kývavosťou zuba, vystupovaním zuba z lôžka až postupnou stratou celého zuba. Skoré odhalenie príčin ochorenia vedie často k pozastaveniu príznakov a niekedy k ich úplnému vymiznutiu.
Ak sa u Vás vyskytuje minimálne jeden prejav, nepodceňujte ho. Včasná liečba a odstránenie príčiny môžu vaše zuby ešte zachrániť.
Na našej ambulancii vykonávame špeciálne kultivačné vyšetrenie obsahu parodontálnych vačkov, ktoré je zasielané priamo do Nemecka. Výsledok je známy najneskôr do 14. Dní. Jeho cieľom je určiť presné typy baktérii, ktoré sa na ochorení podieľajú a ich citlivosť na konkrétne antibiotiká. (http://www.micro-ident.de/)

VYŠETRENIE CHRUPU

Samotné vyšetrenie chrupu pozostáva z dôkladnej kontroly všetkých zubných plôšok za použitia stomatologickej sondy, zrkadielka a vysušovania. Je potrebné venovať tejto fáze vyšetrenia dostatok času a pozornosti. Sú však prípady, kedy sa zubné tkanivo navonok javí ako zdravé t.j. bez porušenia jeho celistvosti, no aj napriek tomu sa na zube zubný kaz nachádza. Výskyt sa dokáže prostredníctvom RTG vyšetrenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou v diagnostike kariéznych lézii v dutine ústnej.
Platí príslovie „Nie je všetko zlato, čo sa blyští,, preto je potrebé zubné tkanivá podrobiť RTG vyšetreniu, aby sme mohli prítomnosť zubného kazu s istotou vylúčiť.
Najčastejšie potrebné typy snímok sú OPG snímka (panoramatická röntgenova snímka, ortoponatomogram), ktorá zachytáva kosť a zuby hornej čelusti a dolnej sánky, dutiny aj oblasť spánkovosánkového kĺbu. Keďže sa na nej zubné plôšky na niektorých miestach prekrývajú, doplňuje sa zhotovením menších tzv.: intraorálnych snímok, ktoré sú detailnejšie. Zaraďujeme medzi ne bitewing snímku (snímka v záhryze) vhodnú na diagnostiku tzv. kontaktných medzizubných kazov, ktoré nie sú pri bežnom vyšetrení viditeľné. Taktiež sem patrí tzv.: parodotnálna snímka, ktorá detailne zobrazí prostredie zubného koreňa a jeho okolia.

Intraorálne snímky Vám zhotovíme priamo na našej ambulancii.

OPG snímky nám zhotovujú laboranti na pracovisku, ktoré je súčasťou zdravotného strediska, preto nemusíte chodiť ďaleko a výsledok celkového vyšetrenia chrupu Vám vieme povedať ihneď!

VYŠETRENIE TEMPOROMANDIBULÁRNEHO KĹBU

V rámci preventívnej starostlivosti o pacienta je potrebné venovať pozornosť aj kĺbom.
Tie najčastejšie vyšetrujeme pohľadom, pohmatom a posluchom. Pri vyšetrení si všímame ako prebiehajú funkčné pohyby sánky, snažíme sa zachytiť prípadné zvuky, ktorými môžu byť sprevádzané, palpačne zisťujeme polohu kĺbnej hlavice a prípadnú bolestivosť. Snažíme sa vylúčiť deviáciu v otváraní – t.j., či nedochádza k výraznému vychyľovaniu na jednu stranu.
Meriame vzdialenosť rezacích hrán pri maximálne otvorených ústach, ktorá by nemala presahovať 3,5cm.
Spánkovosánkový kĺb je zložitý kĺb, ktorého postihnutie býva sprevádzané nepríjemnou bolesťou, stuhnutím, zvukovými fenoménmi – praskaním pri pohyboch až následne celkovou poruchou funkcie otvárania a zatvárania úst. Príčiny ochorenia môžu byť artróza, degeneratívne ochorenie, no v nemalej miere vznikajú aj ako stav po úrazoch v tejto oblasti.
Existujú však aj stomatologické príčiny ako zlý stav chrupu, poruchy zhryzu, podvedomé zlozvyky škrípanie a zatínanie zubov. Príčin je nespočetné množstvo a počet pacientov s kĺbnymi problémami rapídne stúpa. Súvisia s tým aj časté psychologické príčiny a bývajú čoraz častejšie následkom stresu.
Skorým vyšetrením a zistením možnej príčiny vyvolávajúcej Vaše ťažkosti, predídete trvalým poškodeniam.

CELKOVÝ STAV PACIENTA

Riadime sa pravidlom ,,NIČ NETREBA PODCEŇOVAŤ,, preto nás zaujíma aj celkový zdravotný stav našich pacientov.

Existuje množstvo ochorení, ktoré priamo, alebo nepriamo súvisia s vyskytujúcim sa nálezom v dutine ústnej. Niekedy celkové ochorenie zapríčiní zmeny ústnych tkanív, alebo naopak, patologický nález v ústach môže spôsobiť zhoršenie celkového stavu pacienta a čo je horšie môže byť aj priamou príčinou viacerých chorôb.