endodoncia

Čo je to endodoncia?

V zásade ide o skupinu výkonov s cieľom zachovať ,,mŕtvy,, zub ako plne funkčnú jednotku v dutine ústnej. Nie nadarmo sa hovorí, že najlepším implantátom je náš vlastný zub.

Kedy však zub odumrie?

Príčin môže byť viacero. Snáď najčastejšou z nich je infekcia zuba zubným kazom, ktorý prenikol do výživného centra zubnej drene. Následným pomnožením baktérií vzniká akútny zápal zubnej drene tzv. pulpitis. Je veľmi dôležité, aby sa v danom štádiu zuby ošetrili a predišlo sa ďalším komplikáciám.
Zub však môže odumrieť aj bez infekcie a to najčastejšie príčinou úrazu.
Cieľom je v každom prípade dostatočné očistenie koreňového systému zuba a jeho následné zaplnenie a zabránenie prenikaniu baktérii do kosti až do celého organizmu.

Na našej ambulancii vykonávame ručné aj strojové ošetrenie kanálikového systému zubov moderným prístrojom s vrtákmi vykonávajúcim recipročný pohyb, ktorý zabezpečí dôkladné rozšírenie kanálikov a spolu s chemickým výplachom ich očistí od všetkých baktérii.